Komíny kovové a stavebnicové

Kompletní stavebnicové komínové systémy

Kovové komíny

Jednovrstvé komínové systémy

Kompletní stavebnicové jednovrstvé komínové systémy jsou určené na sanaci nebo zmenšení průřezu již existujících komínů.

Jednovrstvé kovové komínové vložky pro podtlakový provoz jsou vhodné pro

  • sanaci nebo zmenšení průřezů stávajících zděných komínových průduchů a na výstavbu kouřovodů
  • odvod spalin podtlakem tj. přirozeným komínovým tahem od moderních spotřebičů paliv na plynná, kapalná nebo pevná paliva
  • suchý i mokrý provoz. Při odvodu spalin od spotřebičů na pevná paliva a suché provozu se doporučuje vnější povrch vložky tepelně zaizolovat vhodným izolačním materiálem o tloušťce min. 25 mm

Mohou být uvnitř budovy vedené jen v zděném komínovém průduchu, odpovídajícím příslušným požárním a stavebním předpisům. Jednotlivé díly jsou těsně svařené a odolné vůči úniku kondenzátu spalin.

Velké množství sériově vyráběných dílů v rozmezí průměrů od DN 100 do DN 600 umožňuje optimální přizpůsobení spalinové cesty požadavkům projektu.

Těsné jednovrstvé kovové komínové systémy obzvlášť vhodné pro odvod spalin přetlakem tj. nuceným komínovým tahem.

  • vhodné pro odvod spalin od moderních nízkoteplotních nebo kondenzačních spotřebičů na plynná a kapalná paliva
  •  jsou vhodné jak pro suchý, tak i pro mokrý provoz
  • odvod spalin může být realizován trvalým přetlakem (nuceným tahem) do 200 Pa
  •  mohou být uvnitř budovy vedené jen v zděném komínovém průduchu, odpovídajícím příslušným požárním a stavebním předpisům
  •  jednotlivé díly jsou těsně svařeny a odolné vůči úniku kondenzátu spalin

Velké množství sériově vyráběných dílů v rozmezí průměrů od DN 70 do DN 600 umožňuje optimální přizpůsobení spalinové cesty požadavkům projektanta.

Všechny komínové komponenty se vyrábějí z vysokolegovaných nerezavějících materiálů, které zaručují jejich dlouhou životnost a spolehlivost. Velký rozsah standardně vyráběných dílů umožňuje snadnou a rychlou montáž a zároveň snadné přizpůsobení různým spotřebičem.

Tyto komíny se vyrábějí v průměrech od DN 70 do DN 600 mm a v délkách 250, 500, 1000 mm.

Třívrstvé komínové systémy

Třívrstvé komínové systémy z nerezové oceli jsou vhodné pro odvod spalin od moderních spotřebičů na plynná, kapalná nebo pevná paliva, jsou vhodné na výstavbu komínů montovaných na vnější fasádu budovy, tak pro stavbu kouřovodů mezi spotřebičem a komínem. Zároveň jsou kompatibilní s jednovrstvými systémy. Troubky a tvarové díly třívrstvých komínů z nerezavějící oceli mohou být použity jak pro podtlakový provoz, tak i pro přetlakový provoz.
Kvalitní nerezový materiál zároveň s optimálně navrženou tloušťkou izolace umožňují rychlé vyhřátí komína a zabraňují nadměrnému ochlazování spalin při přerušovaném provozu spotřebiče. Konstrukční řešení těchto komínových systémů zabezpečuje absolutní těsnost vůči průniku kondenzátu. Jednoduchý způsob spojování a nízká hmotnost jednotlivých prvků značně šetří čas potřebný na montáž komínů.

Třívrstvé systémové komíny z nerezavějící oceli jsou vhodné pro odvod spalin přirozeným komínovým tahem ( podtlakem ) od klasických spotřebičů paliv na pevné, plynná nebo kapalná paliva a suchou provozem, ale zároveň jsou vhodné i pro odvod spalin od moderních spotřebičů na plynná nebo kapalná paliva s nízkou výstupní teplotou spalin a mokrým provozem.

Jsou přednostně určeny pro výstavbu komínů umístěných na vnější fasádě budovy. Při použití uvnitř budov musí být veden v průduchu s požární odolností splňující požadavky příslušných požárních předpisů.

Mají úzce odstupňovanými průměry od DN 113 do DN 600 a širokým výběrem sériově vyráběných stavebnicových dílů uspokojí požadavky i nejnáročnějšího zákazníka.

Správnou volbou použitého materiálu dosáhnou rychle optimální provozní teplotu i při přerušovaném provozu spotřebiče, čímž výrazně snižují provozní náklady spotřebiče a zabraňují zvýšené tvorbě kondenzátu.

Provedení svarů vnitřní trubky pro odvod spalin a vnější nosné trubky zajišťuje absolutní těsnost v místě svaru, čímž zabraňuje pronikání kondenzátu ze spalinové trubky nebo pronikání dešťové vody z nosné trubky do izolační hmoty.

Třívrstvé systémové komíny jsou konstrukčně řešeny tak, aby v místě spoje spalinové a nosné trubky nevznikaly žádné tepelné mosty způsobující korozi nebo zvýšenou tvorbu kondenzátu. Jsou vyrobeny kompletně z nerezavějících vysokolegovaných ocelí, čímž vzniká mechanicky stabilní a bezpečná konstrukce.

Jedná se o spolehlivé komínové systémy s dlouhou životností. Jednoduchá technika spojování a nízká stavební hmotnost těchto komínových systémů značně zkracují časovou náročnost montáže, čímž šetří náklady.

Třívrstvé komínové systémy z nerezavějící oceli pro odvod spalin nuceným komínovým tahem ( přetlakem ) od moderních spotřebičů paliv na plynná nebo kapalná paliva s mokrým provozem – odvod spalin může být realizován trvalým přetlakem do 200 Pa.

Jsou přednostně určené na výstavbu komínů umístěných na vnější fasádě budovy. Při použití uvnitř budov musí být veden v průduchu s požární odolností splňující požadavky dotyčného požárních předpisů.

Komíny s úzce odstupňovanými průměry od DN 80 do DN 600 a širokým výběrem sériově vyrobených stavebnicových dílů uspokojí požadavky i nejnáročnějšího zákazníka.

Správnou volbou použitého materiálu dosáhnou rychle optimální provozní teplotu i při přerušovaném provozu spotřebiče, čímž výrazně snižují provozní náklady spotřebiče a zabraňují zvýšené tvorbě kondenzátu.

Provedení svarů vnitřní trubky pro odvod spalin a vnější nosné trubky zajišťuje absolutní těsnost v místě svaru, čímž zabraňuje pronikání kondenzátu ze spalinové trubky nebo pronikání dešťové vody z nosné trubky do izolační hmoty.

Tyto komíny jsou konstrukčně řešeny tak, aby v místě spoje spalinové a nosné trubky nevznikaly žádné tepelné mosty způsobující korozi nebo zvýšenou tvorbu kondenzátu a  jsou vyrobeny kompletně z nerezavějících vysokolegovaných ocelí, čímž vzniká mechanicky stabilní a bezpečná konstrukce.

Jedná se o vysoce spolehlivé komínové systémy s dlouhou životností. Jednoduchá technika spojování a nízká stavební hmotnost systému značně zkracují časovou náročnost montáže, čímž šetří náklady.

Komíny se vyrábějí v průměrech od DN 80 do DN 600 mm, v délkách 250, 500, 1000 mm.

Stavebnicové komíny

Na přání zákazníka stavíme více značek systémových stavebnicových komínů.

Vždy se jedná o systémové komíny certifikované pro vybraný druh připojeného spotřebiče, splňující všechny požadavky na požární bezpečnost a bezpečný odvod spalin do volného ovzduší za všech provozních podmínek.

Kovové nebo stavebnicové?

Potřebujete poradit ohledně komínů?

Přejít nahoru