Revize spalinové cesty

Zamezte možným potížím hned na začátku stavby.

Provádíme:

 • revize a posudky komínů,
 • předběžné posouzení na celé komínové trasy jako podklad pro stavební povolení,
 • výchozí revizní zprávy při vyhotovení nové spalinové cesty nebo při připojování (výměně) spotřebiče.


Stavíte-li nový dům nebo provádíte rekonstrukci stávajícího RD, doporučujeme provést konzultaci o provedení spalinové cesty hned po dokončení hrubé stavby, než budou provedeny veškeré dokončovací práce. Pokud se při této konzultaci odhalí závady nebo nedodržení technologických postupů montáže komínových systémů, je možné tyto problémy ještě jednoduše odstranit. Po dokončení hrubé stavby je velice obtížné nedostatky zjistit a opravit. Takové zanedbání by v budoucnu mohlo způsobit značné škody na objektu.

S účinností od 1.1.2016 platí Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky č. 320/2015 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů. Revize spalinové cesty je prováděna dle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Dva výtisky revizní zprávy dostává objednatel, jeden výtisk zůstává v archivu revizního technika.

Revizi spalinové cesty může provádět pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem spalinových cest.

Revize spalinové cesty se provádí

 1. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
 2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
 4. po komínovém požáru
 5. při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Vhodná je konzultace před započetím stavby nebo rekonstrukcí objektu

Provozní doba
Pondělí - Pátek
7:00 - 15:00

Před návštěvou nás vždy nejdříve telefonicky kontaktujte.
Kontaktní informace
Telefon:   +420 608 313 326
E-mail:  info@kominictvi-cermak.cz

Zde nás najdete → umístění na mapě.
Osvědčení
Máte otázky? Napište nám.

  Vaše jméno

  Váš email

  Vaše zpráva

  Top