Vložkování komínů

Vložkování je nečastější prováděnou úpravou komína

Důvodů pro vložkování komínů je hned několik: původní vložka je již stará, v místnosti je cítit zápach spalin, změna paliva, pronikání kondenzátu do stěn komínového tělesa apod. Existují 3 základní druhy vložek : keramické, nerezové a plastové.

Jednovrstvé komíny ve stávající zástavbě je možné rekonstruovat pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva (při odpovídajícím materiálu komínové vložky i pro spotřebiče na tuhá paliva) dodatečným vyvložkováním komínovou vložkou. Tím se vytvoří vícevrstvý komín. Mnoho lidí se obává, že se komín při měnění vložky musí zbourat. Není tomu tak, neboť vložka se do komína spouští se shora. Rekonstrukce komínů vyvložkováním je podmíněna dostatečnou velikostí stávajícího komínového průduchu, protože vyvložkováním se průduch komínu zmenší. Průduch se dá zvětšit vyfrézováním komína a nemusí se tedy bourat.

Postup při vložkování komínů

  • Přípravné práce před samotným vložkováním – prohlídka komína odborně způsobilou osobou, posouzení jeho technického stavu a určení průměru komínové vložky s ohledem na typ a výkon uvažovaného spotřebiče.
  • Při vložkování komína se nejprve zjistí jeho průchodnost komínovou sondou, vyloučí se možnost zapojení jiného spotřebiče na vložkovaný komín, zhotoví se montážní otvory pro sopouch, jímku kondenzátů a kontrolní otvory. U komínů delších než 10 m se zřizuje tzv. „vynášecí díl“ pro rozložení váhy komína a zajištění jeho dilatace. Samotná instalace komínové vložky se provádí nejčastěji ústím komína ze střechy.
  • Dokončovací práce – zazdění montážních otvorů, zapravení případných prostupů a úklid pracoviště.
  • Po připojení spotřebiče se provede kontrola celé spalinové cesty z hlediska správnosti provedení spalinové cesty a požární bezpečnosti. Na základě provedené prohlídky vystaví revizní technik revizní zprávu.